/
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dagelijks doen we ons best om de levenskwaliteit van rolstoelgebruikers te verhogen door ze pijnvrij te laten zitten. Dit doen we door het delen van onze kennis over zitten, het inzetten van de Lewis zitorthese maar ook het aanbieden van op maat gemaakte oplossingen. Hierbij willen wij altijd een zo hoog mogelijke kwaliteit van onze producten en diensten leveren.

Om kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te kunnen leveren, en blijven leveren, hebben wij enige persoonlijke informatie en persoonsgegevens nodig. We vinden het daarbij van groot belang dat jouw privacy wordt gewaarborgd. We streven ernaar om het gebruik van persoonsgegevens te minimaliseren en we maken op een uiterst zorgvuldige manier gebruik van de gegevens die jij ons toevertrouwd.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij aan jouw gegevens komen, wat wij ermee doen, wat jouw rechten zijn en waar je terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Uitgangspunten Privacyverklaring
 • Lewis Seating Systems handelt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Jouw persoonsgegevens worden alléén gebruikt voor doeleinden die vooraf zijn medegedeeld;
 • Lewis Seating Systems verwerkt alleen de minimaal noodzakelijke gegevens voor het vooraf bepaalde doel;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Lewis Seating Systems neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen;
 • Jij hebt altijd de mogelijkheid om jouw gegevens in te zien, te controleren en te laten aanpassen of aanvullen wanneer er onjuistheden in staan.
Welke gegevens verzamelen wij?

Om kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te kunnen leveren, hebben wij persoonsgegevens en informatie over jou nodig. Het soort persoonsgegevens en informatie is afhankelijk van het product of de dienst die wordt gevraagd. Echter zijn het altijd gegevens waarmee jouw identiteit kan worden vastgesteld. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Verblijfplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Eventuele diagnose
 • Uiterlijke kenmerken
 • Thoraxbreedte
 • Heupbreedte
 • Bovenbeenlengte
 • Onderbeen lengte
 • Drukmeetgegevens
 • Gegevens over het gebruik van jouw hulpmiddel
Van wie hebben wij de gegevens ontvangen?

Lewis Seating Systems ontvangt de persoonsgegevens van jouzelf, de persoon die jou vertegenwoordigd of van onze opdrachtgever aan wie jij de gegevens hebt verstrekt. Met opdrachtgever bedoelen we de hulpmiddelenleveranciers, gemeenten, zorgverzekeraars of de betrokken behandelaar.

Wat doen wij met de gegevens en op basis van welke grondslag?

Lewis Seating Systems verwerkt persoonsgegevens om onze producten en diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. Zo hebben we onder andere jouw adresgegevens nodig om te weten waar we moeten leveren en wat we moeten leveren. De gegevensverwerking is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de hulpmiddelenleverancier. Jouw thoraxbreedte, heupbreedte, onderbeenlengte en bovenbeenlengte hebben we nodig om de zitorthese van de juiste maatvoeringen te voorzien. Maar we willen ook graag je voornaam weten omdat we het prettig vinden om jou bij je naam te noemen. Ook gebruiken we je gegevens om na de levering service te kunnen verlenen of om contact te kunnen onderhouden. Door het zorgvuldig verwerken van jouw gegevens kunnen we jou altijd snel, efficiënt en effectief helpen.

De gegevensverwerking is daarnaast noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichting om te voldoen aan de Wet Medische Hulpmiddelen en de Richtlijn Medische Hulpmiddelen. Hierin staat onder andere beschreven dat wij de kwaliteit van onze producten moeten monitoren gedurende de te verwachten levensduur van ons product. Dit betekent dat we een aantal mensen in een bepaalde studiegroep gedurende een aantal jaren zullen volgen. Daarnaast moeten we passende maatregelen kunnen treffen om noodzakelijke corrigerende acties uit te voeren wanneer er iets mis is.

Lewis Seating Systems wil ook graag persoonsgegevens gebruiken voor onderzoek naar de tevredenheid over onze producten en diensten. Dit onderzoek zullen we altijd intern uitvoeren waardoor we je gegevens nooit met derden zullen delen. Daarnaast willen we je, met jouw toestemming, op de hoogte houden van onze producten, diensten en ontwikkelingen.

Wat doen wij met de gegevens en op basis van welke grondslag?

Omdat wij producent van een medisch hulpmiddel zijn, verplicht de wet ons om persoonsgegevens te bewaren, zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn. In principe bewaren we jouw gegevens dan ook vijf jaar. Deze vijf jaar komt overeen met de te verwachten levensduur van een Lewis zitorthese. 

Hoe beveiligen we de gegevens?

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Door het gebruik van verschillende organisatorische procedures en beveiligingstechnologieën beschermen we persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, onbevoegde kennisname, aantasting of het onrechtmatig verstrekken van de persoonsgegevens. Daarnaast is de toegang tot persoonsgegevens beperkt zodat alleen medewerkers die in de uitvoering van hun functie toegang tot persoonsgegevens nodig hebben deze kunnen inzien.

Welke rechten heb jij?

De AVG verleent jou een aantal rechten. Je hebt het recht op inzage: zo kun je inzien welke gegevens wij van jou verwerken. Ook heb je recht op rectificatie en aanvulling: op deze manier kan jij jouw gegevens die bij ons bekend zijn wijzigen of aanpassen. Je kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken door het recht op beperking van de verwerking toe te passen. Daarnaast heb jij het recht om ‘vergeten’ te worden door het recht op vergetelheid.

Je kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking óf ons vragen om jouw persoonsgegevens over te dragen middels het recht op dataportabiliteit.

Wil je gebruik maken van één of meerdere van deze rechten dan kan dit door telefonisch contact op te nemen met +31(0)88 – 011 49 00 of door een mail te sturen naar privacy@lewisseatingsystems.nl.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Heb je vragen over jouw gegevens, de manier waarop we ze verwerken of over deze privacyverklaring? Dan kun je contact met ons opnemen door te bellen met:+31(0)88 – 011 49 00. Daarnaast heb je de mogelijkheid om onze Functionaris Gegevensbescherming te contacteren door een mail te sturen naar privacy@lewisseatingsystems.nl

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij met jouw verzoek omgaan dan heb jij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Lewis Seating Systems B.V.
Willem Vleertmanstraat 23a      
7575 EC Oldenzaal         

+31(0)88 – 011 49 00
privacy@lewisseatingsystems.nl

Meer weten over Lewis Seating Systems?

Heb je vragen of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder en kijken samen met jou naar de mogelijkheden.

Neem contact met ons op