Lewis Seating Systems
Lewis Seating Systems is een fabrikant van zitortheses. Het Lewis team wil ervoor zorgen dat de levenskwaliteit van rolstoelgebruikers verbeterd wordt.
Vrijheid en levensgeluk nemen toe door zitten zonder pijn!
Sit & feel free!Sit & feel free!

Privacyverklaring Lewis Seating Systems


Dagelijks doen we ons best om de levenskwaliteit van rolstoelgebruikers te verhogen door ze pijnvrij te laten zitten. Dit doen we door het delen van onze kennis over zitten, het inzetten van de Lewis zitorthese maar ook het aanbieden van op maat gemaakte oplossingen. Hierbij willen wij altijd een zo hoog mogelijke kwaliteit van onze producten en diensten leveren.

Om kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te kunnen leveren, en blijven leveren, hebben wij enige persoonlijke informatie en persoonsgegevens nodig. We vinden het daarbij van groot belang dat jouw privacy wordt gewaarborgd. We streven ernaar om het gebruik van persoonsgegevens te minimaliseren en we maken op een uiterst zorgvuldige manier gebruik van de gegevens die jij ons toevertrouwd.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij aan jouw gegevens komen, wat wij ermee doen, wat jouw rechten zijn en waar je terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Uitgangspunten Privacyverklaring
 • Lewis handelt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Jouw persoonsgegevens worden alléén gebruikt voor doeleinden die vooraf zijn medegedeeld;
 • Lewis verwerkt alleen de minimaal noodzakelijke gegevens voor het vooraf bepaalde doel;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Lewis neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen;
 • Jij hebt altijd de mogelijkheid om jouw gegevens in te zien, te controleren en te laten aanpassen of aanvullen wanneer er onjuistheden in staan.
Welke gegevens verzamelen wij?
Om kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te kunnen leveren, hebben wij persoonsgegevens en informatie over jou nodig. Het soort persoonsgegevens en informatie is afhankelijk van het product of de dienst die wordt gevraagd. Echter zijn het altijd gegevens waarmee jouw identiteit kan worden vastgesteld. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de volgende gegevens:
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Verblijfplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Eventuele diagnose
 • Uiterlijke kenmerken
 • Thoraxbreedte
 • Heupbreedte
 • Bovenbeenlengte
 • Onderbeen lengte
 • Drukmeetgegevens
 • Gegevens over het gebruik van jouw hulpmiddel
Van wie hebben we de gegevens ontvangen?
Lewis ontvangt de persoonsgegevens van jouzelf, de persoon die jou vertegenwoordigd of van onze opdrachtgever aan wie jij de gegevens hebt verstrekt. Met opdrachtgever bedoelen we de hulpmiddelenleveranciers, gemeenten, zorgverzekeraars of de betrokken behandelaar.

Wat doen wij met de gegevens en op basis van welke grondslag?
Lewis verwerkt persoonsgegevens om onze producten en diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. Zo hebben we onder andere jouw adresgegevens nodig om te weten waar we moeten leveren en wat we moeten leveren. De gegevensverwerking is dus noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de hulpmiddelenleverancier. Jouw thoraxbreedte, heupbreedte, onderbeenlengte en bovenbeenlengte hebben we nodig om de zitorthese van de juiste maatvoeringen te voorzien. Maar we willen ook graag je voornaam weten omdat we het prettig vinden om jou bij je naam te noemen. Ook gebruiken we je gegevens om na de levering service te kunnen verlenen of om contact te kunnen onderhouden. Door het zorgvuldig verwerken van jouw gegevens kunnen we jou altijd snel, efficiënt en effectief helpen.

De gegevensverwerking is daarnaast noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichting om te voldoen aan de Wet Medische Hulpmiddelen en de Richtlijn Medische Hulpmiddelen. Hierin staat onder andere beschreven dat wij de kwaliteit van onze producten moeten monitoren gedurende de te verwachten levensduur van ons product. Dit betekent dat we een aantal mensen in een bepaalde studiegroep gedurende een aantal jaren zullen volgen. Daarnaast moeten we passende maatregelen kunnen treffen om noodzakelijke corrigerende acties uit te voeren wanneer er iets mis is.

Lewis wil ook graag persoonsgegevens gebruiken voor onderzoek naar de tevredenheid over onze producten en diensten. Dit onderzoek zullen we altijd intern uitvoeren waardoor we je gegevens nooit met derden zullen delen. Daarnaast willen we je, met jouw toestemming, op de hoogte houden van onze producten, diensten en ontwikkelingen.

Hoelang bewaren wij de gegevens?
Omdat wij producent van een medisch hulpmiddel zijn, verplicht de wet ons om persoonsgegevens te bewaren, zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn. In principe bewaren we jouw gegevens dan ook vijf jaar. Deze vijf jaar komt overeen met de te verwachten levensduur van een Lewis zitorthese. 
 
Hoe beveiligen we de gegevens?
Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Door het gebruik van verschillende organisatorische procedures en beveiligingstechnologieën beschermen we persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, onbevoegde kennisname, aantasting of het onrechtmatig verstrekken van de persoonsgegevens. Daarnaast is de toegang tot persoonsgegevens beperkt zodat alleen medewerkers die in de uitvoering van hun functie toegang tot persoonsgegevens nodig hebben deze kunnen inzien.

Welke rechten heb jij?
De AVG verleent jou een aantal rechten. Je hebt het recht op inzage: zo kun je inzien welke gegevens wij van jou verwerken. Ook heb je recht op rectificatie en aanvulling: op deze manier kan jij jouw gegevens die bij ons bekend zijn wijzigen of aanpassen. Je kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken door het recht op beperking van de verwerking toe te passen. Daarnaast heb jij het recht om ‘vergeten’ te worden door het recht op vergetelheid.
Je kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking óf ons vragen om jouw persoonsgegevens over te dragen middels het recht op dataportabiliteit.

Wil je gebruik maken van één of meerdere van deze rechten dan kan dit door telefonisch contact op te nemen met 088-011 4900 of door een mail te sturen naar privacy@lewisseatingsystems.nl

Vragen, opmerkingen of klachten?
Heb je vragen over jouw gegevens, de manier waarop we ze verwerken of over deze privacyverklaring? Dan kun je contact met ons opnemen door te bellen met: 088 011 49 00. Daarnaast heb je de mogelijkheid om onze Functionaris Gegevensbescherming te contacteren door een mail te sturen naar privacy@lewisseatingsystems.nl

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij met jouw verzoek omgaan dan heb jij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Lewis Seating Systems B.V.
Willem Vleertmanstraat 23a      
7575 EC Oldenzaal         
 
+31(0)88 - 011 49 00
privacy@lewisseatingsystems.nl

 

Bij Lewis stellen wij onze eindgebruikers centraal en laten ze optimaal functioneren in de maatschappij! Dit is ook het doel van het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen. 
Maar wat betekent het LNH voor maatwerk zitortheses? 

We delen onze kennis graag in één van onze webinars:
Landelijk Normenkader Hulpmiddelen onder de loep!
 
Lees meer

​Het is zover, de Support beurs gaat weer door en wij zijn erbij! Kom jij ook?

De Support is van 15 t/m 18 juni in de Jaarbeurs (Utrecht). En maakt dit jaar onderdeel uit van de Dutch Health Week.
Meld je gratis aan via de site: www.supportbeurs.nl of registreer je tijdens de Support bij één van de informatiestands van de jaarbeurs.

 
Lees meer

GOED NIEUWS!
Met gepaste trots presenteren wij het "Landelijk kwaliteitskader voor zit- en ligorthese".

Wat houdt het in ❓

Wij als orthese fabrikanten vinden dat er géén eenduidig, actueel en helder inzicht bestaat in waar de verantwoordelijkheid van de orthese fabrikant precies begint, wat daar in de loop van de tijd aan toegevoegd is én waar deze eindigt. Daarom hebben wij, een groep van 10 Nederlandse orthese fabrikanten, in een gezamenlijk initiatief een kwaliteitskader voor zit- en ligorthesen opgesteld. 
 
Lees meer

De data voor de workshops van 2022 zijn bekend!

Wil jij weten hoe je grip kunt krijgen op zitkwaliteit? En hoe je zitkwaliteit positief kunt beïnvloeden met een zitvoorziening? Dan is de cursus ‘Anatomisch Verantwoord en Stabiel zitten in de praktijk’ wat voor jou!

Heb je handvatten nodig om functie-eisen te stellen? Of lukt het opstellen van functie-eisen wel maar heb je vervolgens moeite met het in kaart brengen van de producteigenschappen  van een zitorthese? De cursus ‘Wanneer een zitorthese? Ontrafel praktijksituaties met behulp van ICF’ helpt je met het in kaart brengen en analyseren van zitrelevante cliëntstoornissen, -beperkingen en -behoeften met het ICF-model als hulpmiddel.
 
Lees meer

Afspraak maken
Voor cliënt of zorgprofessional
Bel ons op 088 - 011 49 00
Van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur
Meer contactgegevens
Download Portal