Lewis Seating Systems
Lewis Seating Systems is een fabrikant van zitortheses. Het Lewis team wil ervoor zorgen dat de levenskwaliteit van rolstoelgebruikers verbeterd wordt.
Vrijheid en levensgeluk nemen toe door zitten zonder pijn!
Sit & feel free!Sit & feel free!

MVO


Lewis Seating Systems wil de levenskwaliteit van haar eindgebruikers verhogen door ze pijnvrij te laten zitten. Dit doen we niet alléén door het toepassen van onze producten en het delen van onze kennis, maar ook door het zorgvuldig omgaan met onze wereld. Dagelijks kijken we kritisch naar de maatschappelijke effecten van onze bedrijfsprocessen, producten en keuzes en waar nodig passen wij deze aan. 
 
Het vinden van een juiste balans tussen de facetten: People, Planet en Profit is de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om een optimale balans te vinden tussen deze drie facetten hebben we een aantal aandachtspunten opgesteld zodat alle werknemers van Lewis dagelijks een bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappelijk verantwoorde onderneming.

People

Bij Lewis geven we om het welzijn van onze eindgebruikers en werknemers, maar ook om de maatschappij als geheel. Zo staat het belang van de eindgebruiker bij ons bovenaan en heerst er een prettige, hiërarchie-loze werksfeer. Enkele speerpunten waar wij ons mee bezig houden zijn:
 
Inclusieve maatschappij
Artikel 1 van de rechten van de mens beschrijft dat “alle mensen gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen”. Lewis streeft dan ook naar de inclusieve maatschappij. Een maatschappij waarin iedereen kan en mag meedoen en een samenleving die openstaat voor iedereen. Wanneer mensen door een beperking de hele dag zittend moeten doorbrengen, is meedoen soms lastig. Lewis levert onder andere een bijdrage aan de inclusieve maatschappij door ervoor te zorgen dat mensen met zitproblemen langdurig en pijnvrij kunnen zitten zodat ze kunnen blijven meedoen. 
 
Persoonlijke ontwikkeling
Lewis vindt het  belangrijk dat werknemers zich persoonlijk kunnen en blijven ontwikkelen. Wij geloven erin dat door de persoonlijke ontwikkeling onze collega’s vitaler, gemotiveerder en deskundiger zijn waardoor een duurzame inzetbaarheid gerealiseerd wordt en de kwaliteit van onze producten en diensten verhoogd wordt. Lewis biedt verschillende interne en externe opleidingsmogelijkheden aan en investeert in deskundigheidsbevordering en bijscholing. Ook vinden wij het belangrijk dat onze collega’s van de toekomst zich kunnen ontwikkelen. Wij begeleiden daarom jaarlijks meerdere afstudeerders en stagiaires. Zij kunnen zich bij ons op zowel persoonlijk als op professioneel vlak ontwikkelen. 
 
Veiligheid
De veiligheid van onze eindgebruikers staat voorop. Het afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in crashtests met verschillende, veel voorkomende, rolstoel onderstellen. Naar aanleiding van de uitgevoerde testen en de daaruit voortvloeiende resultaten kunnen we concluderen dat de Lewis zitorthese in combinatie met verschillende rolstoel onderstellen met goed gevolg de crashtest heeft doorstaan en bestand is tegen krachten die ontstaan tijdens een crashtest volgens ISO 7176-19. 

Planet

Lewis Seating Systems probeert de producten en diensten zo duurzaam mogelijk te produceren en uit te voeren. Toch is het soms lastig om een juiste balans te vinden tussen de zorg voor ons milieu en de gezonde economische groei van ons bedrijf. De volgende aandachtsgebieden helpen ons bij het bewust omgaan met onze planeet: 
 
CO2 reductie
Bij Lewis Seating Systems proberen we jaarlijks onze CO2 uitstoot te reduceren. Door het innoverende en gepatenteerde IMO-tech principe van Lewis kan een zitorthese in één bezoek op locatie gemonteerd, afgesteld en individueel op maat worden gemaakt. Dit betekent dat de Lewis zitorthese in veel gevallen aan het eind van de afspraak direct gebruiksklaar is. Op deze manier draagt ons leverprotocol en onze efficiënte planning bij aan het reduceren van het gemiddeld aantal gereden kilometers per eindgebruiker en dus tot het reduceren van CO2 uitstoot van onze servicebussen. Daarnaast bevatten al onze servicebussen minimaal een Euro 4 milieuclassificatie en worden ze jaarlijks BOVAG onderhouden.
 
Energiebesparing
Zorg voor onze planeet realiseren we niet alleen door het reduceren van onze CO2 uitstoot. We proberen ook energie te besparen op allerlei mogelijke manieren. Zo worden alle niet Ledverlichtingsbronnen die kapot gaan vervangen door Ledlampen. Daarnaast maken we gebruik van een voorgeprogrammeerde hoog rendement cv-ketel zodat onze werkruimtes alléén verwarmd worden op de momenten dat dit nodig is. Daarnaast zijn in alle algemene ruimtes bewegingssensoren aangebracht voor het automatisch in- en uitschakelen van de verlichting.

Profit

Binnen het facet: “Profit” wordt niet alleen gekeken naar de financiële prestaties van Lewis Seating Systems zelf, maar ook naar de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op onze omgeving. In de onderstaande punten verantwoorden wij hoe wij onder andere rekening houden met het facet Profit.

Noaberschap
Als echt Twents bedrijf hechten wij veel waarde aan Noaberschap. Noaberschap is van oudsher de verplichting om de noabers, of buren, met raad en daad bij te staan, het omzien naar elkaar, het helpen in goede en moeilijke tijden. Wij proberen dan ook samenwerkingen dichtbij huis te zoeken. Lewis investeert in lokale ondernemers. Zo proberen we onze grondstoffen en onderdelen in te kopen bij verschillende metaalbewerkingsbedrijven op het industrieterrein van Oldenzaal. De gereedschappen bestellen we bij de lokale ijzerwarenwinkel en wanneer we een grote verhuizing op de planning hebben staan dan doen we altijd een beroep op onze directe buren.
 
DCW
Het assemblagewerk van de verschillende producten besteden we uit aan de sociale werkplaats DCW in Enschede. Het doel van de DCW is passend werk bieden aan meer dan 500 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De DCW staat voor nauwkeurigheid, korte lijntjes en het proactief denken en dat maakt dat we in de DCW een geweldige samenwerkingspartner hebben gevonden.
 
Sponsoring
Lewis Seating Systems vindt het belangrijk om de groei van het bedrijf te koppelen aan een breder, maatschappelijk perspectief. Organisaties of personen die zich sterk maken voor het verbeteren van de zelfstandigheid van mensen met een beperking in Nederland kunnen in aanmerking komen voor een sponsorbedrag of materialen voor een bepaald doel. Daarnaast leveren wij jaarlijks een financiële bijdrage aan verschillende promotie onderzoeken die gerelateerd zijn aan zitten, zitproblemen en het oplossen van zitproblematiek.

Leveranciers

Lewis Seating Systems verwacht van zijn leveranciers, opdrachtnemers en onderaannemers (hierna te noemen de “leverancier”) dat zij maatschappelijk verantwoord werken. Lewis Seating Systems verwacht dat de leverancier binnen zijn invloedssfeer de maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt voor:
1.            De omgeving en de gemeenschap waarin de leverancier werkzaam is
2.            De werknemers van zowel Lewis Seating Systems als de leverancier
3.            De opdrachtgever van Lewis Seating Systems en de keten van de leverancier
4.            Het milieu en de maatschappij in het algemeen
 
In de Lewis MVO-gedragscode specificeert Lewis Seating Systems de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wordt verwacht van de leverancier op de aspecten People, Planet en Profit.
De gedragscode is via deze link te bekijken

Bij Lewis stellen wij onze eindgebruikers centraal en laten ze optimaal functioneren in de maatschappij! Dit is ook het doel van het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen. 
Maar wat betekent het LNH voor maatwerk zitortheses? 

We delen onze kennis graag in één van onze webinars:
Landelijk Normenkader Hulpmiddelen onder de loep!
 
Lees meer

​Het is zover, de Support beurs gaat weer door en wij zijn erbij! Kom jij ook?

De Support is van 15 t/m 18 juni in de Jaarbeurs (Utrecht). En maakt dit jaar onderdeel uit van de Dutch Health Week.
Meld je gratis aan via de site: www.supportbeurs.nl of registreer je tijdens de Support bij één van de informatiestands van de jaarbeurs.

 
Lees meer

GOED NIEUWS!
Met gepaste trots presenteren wij het "Landelijk kwaliteitskader voor zit- en ligorthese".

Wat houdt het in ❓

Wij als orthese fabrikanten vinden dat er géén eenduidig, actueel en helder inzicht bestaat in waar de verantwoordelijkheid van de orthese fabrikant precies begint, wat daar in de loop van de tijd aan toegevoegd is én waar deze eindigt. Daarom hebben wij, een groep van 10 Nederlandse orthese fabrikanten, in een gezamenlijk initiatief een kwaliteitskader voor zit- en ligorthesen opgesteld. 
 
Lees meer

De data voor de workshops van 2022 zijn bekend!

Wil jij weten hoe je grip kunt krijgen op zitkwaliteit? En hoe je zitkwaliteit positief kunt beïnvloeden met een zitvoorziening? Dan is de cursus ‘Anatomisch Verantwoord en Stabiel zitten in de praktijk’ wat voor jou!

Heb je handvatten nodig om functie-eisen te stellen? Of lukt het opstellen van functie-eisen wel maar heb je vervolgens moeite met het in kaart brengen van de producteigenschappen  van een zitorthese? De cursus ‘Wanneer een zitorthese? Ontrafel praktijksituaties met behulp van ICF’ helpt je met het in kaart brengen en analyseren van zitrelevante cliëntstoornissen, -beperkingen en -behoeften met het ICF-model als hulpmiddel.
 
Lees meer

Afspraak maken
Voor cliënt of zorgprofessional
Bel ons op 088 - 011 49 00
Van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur
Meer contactgegevens
Download Portal