Home  /  Blog  /  Landelijk Normenkader Hulpmiddelen

Landelijk Normenkader Hulpmiddelen

Het verstrekken van een hulpmiddel gaat in veel gevallen goed. Maar met name bij complexe en/of spoedeisende ondersteuningsvragen ervaren eindgebruikers helaas nog te vaak knelpunten.

Het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen.

Landelijk Normenkader Hulpmiddelen

Het verstrekken van een hulpmiddel gaat in veel gevallen goed. Maar met name bij complexe en/of spoedeisende ondersteuningsvragen ervaren eindgebruikers helaas nog te vaak knelpunten.

Het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen (LNH) met bijbehorende convenanten.

Het doel

Om de verstrekking van hulpmiddelen te verbeteren is in januari 2020 het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen gepubliceerd. Hier zijn in 2021 twee convenanten aan toegevoegd:

  • Convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen
  • Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing

Deze drie documenten zijn opgesteld om het leveringsproces van mobiliteitshulpmiddelen en persoonsgebonden hulpmiddelen te verbeteren. Waarbij de convenanten, zoals de namen het al aangeven, ingaan op maatwerk hulpmiddelen en het verhuizen van een hulpmiddel.

De cliëntreis

Het normenkader bevat een set van gedeelde waarden die worden bewaakt door de betrokken partijen. Deze gedeelde waarden zijn gekoppeld aan een zogenoemde ‘cliëntreis’, die in het normenkader wordt gevolgd. Dit zijn 4 stappen (of thema’s zoals in het LNH staat) die samen met een cliënt gemaakt worden om uiteindelijk een hulpmiddel te krijgen: van aanvraag tot en met evaluatie na ingebruikname van het hulpmiddel. Tijdens de cliëntreis is een goede communicatie met de eindgebruiker belangrijk, dit is dan ook het overkoepelende thema.

Het uitgangspunt hierbij is dat de eindgebruiker bij alle betrokken ketenpartijen centraal staat.

De thema's van de cliëntreis die beschreven worden in het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen.

Wil je weten wat er in het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen staat?
Kijk dan onze webinar eens terug.

Wouter tijdens het Webinar Landelijk Normenkader Hulpmiddelen onder de loep.
Video afspelen

Webinar

Landelijk Normenkader Hulpmiddelen onder de loep

In het webinar volgen we de cliëntreis van onze eigen fictieve eindgebruiker Leon en maken we inzichtelijk hoe het LNH in de praktijk toegepast kan worden. Zo doorlopen we het gehele leveringsproces van een hulpmiddel, van aanvraag tot verhuizing en legt Wouter de bijbehorende normen uit. Wie onze fictieve eindgebruiker Leon is, leggen we hieronder nog even kort uit.

Onze fictieve

Eindgebruiker Leon

Leon is een man van 50 jaar, woont samen met zijn vrouw en twee kinderen thuis in Arnhem, waarbij anderhalf jaar geleden ALS is vastgesteld. Hij zit al ruim een half jaar in een handbewogen rolstoel met standaard zitvoorziening. Door de progressieve zenuw-/spierziekte functioneren zijn spieren echter steeds minder, met o.a. verminderde arm- en beenfunctie tot gevolg. Hij heeft moeite om langdurig rechtop te blijven zitten, hangt dan met het bovenlichaam naar rechts en zakt onderuit en ervaart steeds meer pijn nabij zijn stuit. Dit is vermoeiend voor hem, waardoor hij ’s middags bedrust neemt. Het ademhalen wordt voor Leon steeds inspannender, bij het hoepelen krijgt Leon het steeds sneller benauwd. Leon vraagt zich af of het huidige hulpmiddel nog wel adequaat is voor hem, hij ervaart dat hij meer en meer beperkt wordt in activiteiten en participatie en meldt dit bij de gemeente.

Onze fictieve eindgebruiker Leon, die besproken wordt tijdens het Webinar.

Meer weten over Lewis Seating Systems?

Heb je vragen over het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen? Neem contact met ons op, mogelijk weten wij het antwoord of kunnen we zorgen dat je in contact komt met de juiste persoon.

Neem contact met ons op