Lewis Seating Systems
Lewis Seating Systems is een fabrikant van zitortheses. Het Lewis team wil ervoor zorgen dat de levenskwaliteit van rolstoelgebruikers verbeterd wordt.
Vrijheid en levensgeluk nemen toe door zitten zonder pijn!
Sit & feel free!Sit & feel free!

Dit vragen mensen aan ons:


Klik op een van onderstaande vragen om het antwoord te tonen

De Lewis zitorthese is ontwikkeld voor mensen die een groot deel van de dag zittend doorbrengen en niet of moeilijk kunnen verzitten. De toepassing wordt actueel als zich problemen voordoen zoals pijn in de rug, nek en schouders, opzij weg- of onderuitzakken en het in elkaar zakken met het hoofd sterk voorover gebogen. Wanneer er verschijnselen zijn van weefselbeschadiging zoals roodheid en wondjes en bestaande standaardproducten geen oplossing bieden, dan wordt de toepassing zeer actueel. De Lewis zitorthese biedt compensatie bij de volgende ziektebeelden:

  • CVA

  • Dwarslaesie

  • Parkinson

  • Ouderdom

Het vroegtijdig en preventief toepassen van de Lewis zitorthese kan veel persoonlijk leed en zorgkosten besparen.


In Nederland kennen we een zorgstelsel dat compensatie biedt bij een aandoening. Afhankelijk van de situatie wordt deze compensatie gegeven door WMO of door Wlz (Wet langdurige zorg). Uiteraard dient er een indicatie te zijn. Indien sprake is van een indicatie kan contact opgenomen worden met het WMO-loket van de betreffende gemeente of met het Wlz-zorgkantoor. Wordt aangetoond dat de Lewis zitorthese het meest goedkoop en adequaat is, dan wordt de Lewis zitorthese volledig vergoed.


1. Minder snel moe. De Lewis zitorthese wordt ingesteld volgens een protocol. Wanneer het protocol wordt gevolgd en de juiste houdingshoeken zijn ingesteld, vraagt de aangeboden houding weinig energie. Hierdoor wordt de gebruiker minder snel vermoeid.

2. Gemakkelijker communiceren. Door de ingestelde houdingshoek staat het hoofd meer in balans op de romp, waardoor het communiceren gemakkelijker verloopt.

3. Minder pijn in de rug. De gepatenteerde methodiek om de juiste curvatuur aan de rug te bieden, zorgt voor een goede individuele aansluiting, waardoor de banden en tussenwervelschijven in de rug minder belast worden. Hierdoor ontstaat minder snel pijn.

4. Minder pijn in het zitvlak. 
A. Door de ongelijkmatige belasting van de Lewis zitorthese worden stuit en zitbeentjes gunstiger belast.
B. Dit effect wordt versterkt door de aangeboden individuele curvatuur van de rug, waardoor het bekken enigszins voorover wordt gekanteld.

 5. Minder roodheid op de huid. Wrijving in het zitvlak resulteert in roodheid op de huid. Door een juiste afstelling van zittinghoek en rugleuningshoek wordt wrijving in het zitvlak voorkomen. Bij wrijvingsloos zitten is de kans op onderuitzakken veel minder groot.

6. Gemakkelijkere voorwaartse transfer. Het principe van de kantelzitting vergemakkelijkt de voorwaartse transfer.

7. Efficiënter dan vergelijkbare producten. De Lewis zitorthese is snel in (bijna) elk type rolstoel in te bouwen (met standaard componenten). Hierdoor is het kostenbesparend in vergelijking met conventionele ortheses.

8. Meer bewegingsvrijheid. De Lewis zitorthese omsluit de romp daar waar het nodig is, waardoor er vrijheid ontstaat voor de schouders en armen. Door het realiseren van de natuurlijke individuele curvatuur ontstaat er meer bewegingsvrijheid in de lumbale thoracale wervels. Dit resulteert vaak in het herwinnen van de natuurlijke bewegingsvrijheid van deze wervels, waardoor als het ware een natuurlijk rugscharnier ontstaat. Het bovenlichaam kan gemakkelijker naar voren buigen. Hierdoor wordt extra bewegingsvrijheid (reikenvelop) vergroot.

9. Vrije schouders, meer bewegingsruimte. Ondersteuning van de schouders en nek, zoals toegepast in veel conventionele zitortheses, belemmert vaak het bewegen van de schouders en draagt in onze visie niet bij aan zitkwaliteit. De Lewis zitorthese laat de schouders vrij, waardoor meer ruimte ontstaat om de armen te bewegen.

10. Inbouwmogelijkheden voor vele types rolstoelen. De Lewis zitorthese is in bijna elk type (rol)stoel op een efficiënte wijze in te bouwen.

11. Gepatenteerd orthese principe. De Lewis wordt op locatie, terwijl de cliënt tegen de rugleuning aanzit, individueel aansluitend gemaakt: de zitorthese wordt gevormd (IMOtech). Op dit bewerkingsprincipe is patent verkregen. Geen enkel ander zitorthese-systeem realiseert een orthese zo efficiënt als Lewis. In de meeste situaties wordt de Lewis zitorthese bij levering ingebouwd, individueel gemaakt en is klaar voor gebruik.

12. Verbetering van levenskwaliteit. De resultaten tot nu toe laten zien dat bij 98% van de toepassingen verbetering van levenskwaliteit optreedt.

Er zitten ook wat nadelen aan een Lewis zitorthese: 
1. De zitorthese bestaat uit een rug- en een zitondersteuning die afzonderlijk afneembaar zijn en apart kunnen worden meegenomen. Dit vergt meer tijd dan het opvouwen van een slappe vouwbare ondersteuning, die bij het meenemen van de rolstoel op de rolstoel blijft zitten.

2. De Lewis zitorthese maakt dat het natuurlijk rugscharnier weer kan werken. Hierdoor blijft het bekken tegen de rugleuning aangedrukt. Dit kan lastig zijn bij het aankleden. Speciale kleding kan hier een oplossing bieden.

3. Door het natuurlijk rugscharnier wordt meer bewegingsvrijheid geboden. Onder andere mensen met een dwarslaesie zullen hier in het begin aan moeten wennen.

4. De nieuwe aangeboden houding kan leiden tot verandering van belasting op wervels en spieren. In het begin kunnen hierdoor pijnen ontstaan. De ervaring leert dat deze meestal binnen een periode van drie weken verdwijnen.


De Lewis zitorthese is in bijna alle mogelijke rolstoelen in te bouwen en waarschijnlijk dus ook in die van u. Voor veel voorkomende merken en/of type rolstoelen zijn inbouwsets ontwikkeld om het inbouwen en afstellen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Doorgaans gebeurt het inbouwen, monteren, afstellen en individueel maken (IMOtech) op locatie. Indien geen standaard inbouwset voorhanden is, kan het inbouwen door de leverancier of door ons geregeld worden. Het inbouwen gebeurt dan in onze werkplaats in Oldenzaal. Voor sta op stoelen geldt dat deze altijd in onze werkplaats aangepast moeten worden. De bestaande stoel wordt deels gestript. Vervolgens wordt de stoel voorzien van een Lewis zit- en rugondersteuning en meestal volledig opnieuw voorzien van een Lewis stoffering.


Lewis Seating Systems is zo overtuigd van de door haar aangeboden zitkwaliteit dat ze Zitgarantie geeft. Dit houdt in dat als u binnen drie maanden na ingebruikname niet tevreden bent over de geleverde zitkwaliteit, het oude zitsysteem wordt teruggebouwd en de gemaakte kosten gecrediteerd worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat de Lewis zitorthese door een door Lewis geautoriseerd zitadviseur is gemonteerd en afgesteld.


De houdingshoekindicator (Stability Feedback) op de rug van uw Lewis geeft aan of de juiste rug-hoek is ingesteld. Staat de indicator in de groene zone, dan zit u goed. Ook als uw omgeving vindt dat u te ver achterover zit. De meeste rolstoelgebruikers zitten niet anatomisch verantwoord en stabiel. Hierdoor hangt men onderuit en zakt het hoofd voorover. Dit is een natuurlijke reactie van het lichaam. Een juiste stabiele houding geeft rust en vraagt minder inspanning. Het is juist een goed teken dat de omgeving aangeeft dat u ontspannen, comfortabel achterover zit. Uw omgeving doet dat ook als ze de kans krijgt. Dit noemen we natuurlijk zitgedrag.


Ja, het is absoluut mogelijk om actief te zitten in je Lewis zitorthose. 
 


Over het algemeen kan met een Lewis zitorthese niet beter getrippeld worden. Trippelen en goed zitten gaan niet goed samen. Door te trippelen werkt de cliënt zich vaak naar voren. Hierdoor geeft de Lewis rug- en zittingorthese geen goede ondersteuning meer. Het trippelen gaat niet slechter en soms wordt het beter.


Ja. Soms komt het voor dat er later nog kleine wijzigingen wenselijk zijn. Met de Lewis zitorthese is het dan eenvoudig om dit later nog aan te passen. Als in korte tijd het lichaam significant verandert en andere ondersteuning gewenst is, zal het nodig zijn om een nieuwe zitorthese te maken. 

In alle situaties waarbij u niet tevreden bent over de zitkwaliteit kunt u contact opnemen met uw therapeut, leverancier of met ons. Samen met u wordt dan naar een passende oplossing gezocht.


De Cover van de zittingorthese is eenvoudig te vervangen. De Cover voor de rugorthese is ook vervangbaar, dit moet echter (nog) door de leverancier gebeuren. Waar u een nieuwe Cover kunt aanvragen is afhankelijk van uw situatie (WMO, Wlz, PGB). Vraag bij uw leverancier naar de mogelijkheden of bel ons.


Staat uw vraag er niet tussen neem dan gerust contact met ons op.

Bij Lewis stellen wij onze eindgebruikers centraal en laten ze optimaal functioneren in de maatschappij! Dit is ook het doel van het Landelijk Normenkader Hulpmiddelen. 
Maar wat betekent het LNH voor maatwerk zitortheses? 

We delen onze kennis graag in één van onze webinars:
Landelijk Normenkader Hulpmiddelen onder de loep!
 
Lees meer

​Het is zover, de Support beurs gaat weer door en wij zijn erbij! Kom jij ook?

De Support is van 15 t/m 18 juni in de Jaarbeurs (Utrecht). En maakt dit jaar onderdeel uit van de Dutch Health Week.
Meld je gratis aan via de site: www.supportbeurs.nl of registreer je tijdens de Support bij één van de informatiestands van de jaarbeurs.

 
Lees meer

GOED NIEUWS!
Met gepaste trots presenteren wij het "Landelijk kwaliteitskader voor zit- en ligorthese".

Wat houdt het in ❓

Wij als orthese fabrikanten vinden dat er géén eenduidig, actueel en helder inzicht bestaat in waar de verantwoordelijkheid van de orthese fabrikant precies begint, wat daar in de loop van de tijd aan toegevoegd is én waar deze eindigt. Daarom hebben wij, een groep van 10 Nederlandse orthese fabrikanten, in een gezamenlijk initiatief een kwaliteitskader voor zit- en ligorthesen opgesteld. 
 
Lees meer

De data voor de workshops van 2022 zijn bekend!

Wil jij weten hoe je grip kunt krijgen op zitkwaliteit? En hoe je zitkwaliteit positief kunt beïnvloeden met een zitvoorziening? Dan is de cursus ‘Anatomisch Verantwoord en Stabiel zitten in de praktijk’ wat voor jou!

Heb je handvatten nodig om functie-eisen te stellen? Of lukt het opstellen van functie-eisen wel maar heb je vervolgens moeite met het in kaart brengen van de producteigenschappen  van een zitorthese? De cursus ‘Wanneer een zitorthese? Ontrafel praktijksituaties met behulp van ICF’ helpt je met het in kaart brengen en analyseren van zitrelevante cliëntstoornissen, -beperkingen en -behoeften met het ICF-model als hulpmiddel.
 
Lees meer

Afspraak maken
Voor cliënt of zorgprofessional
Bel ons op 088 - 011 49 00
Van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur
Meer contactgegevens
Download Portal