Lewis Seating Systems
Lewis Seating Systems is een fabrikant van zitortheses. Het Lewis team wil ervoor zorgen dat de levenskwaliteit van rolstoelgebruikers verbeterd wordt.
Vrijheid en levensgeluk nemen toe door zitten zonder pijn!
Sit & feel free!Sit & feel free!

De gedachte achter van AVeS


De manier waarop Lewis zitproblemen oplost, is gebaseerd op een nieuwe kijk op zitkwaliteit. Deze kijk is ontstaan door intensieve samenwerking met specialisten en onderzoekers. Lewis stelt deze nieuwe kennis voor iedereen beschikbaar en deelt die graag door het geven van diverse cursussen en workshops.

AVeS

Lewis ontwikkelde, samen met specialisten en wetenschappers, een heel vernieuwende Kijk op zitten. We noemen het AVeS, dat staat voor Anatomisch Verantwoord en Stabiel zitten. In de figuur hiernaast wordt schematisch weergegeven welke drie factoren van invloed zijn op zitkwaliteit. Deze drie factoren komen samen in het begrip AVeS: Anatomisch Verantwoord en Stabiel.

Houding 
Een zithouding wordt bepaald door hoeken, gemeten in graden met de horizon. Deze  houdingshoeken worden aan het lichaam gemeten al zittend in de zitvoorziening. De rugleuningshoek heeft direct invloed op de stand
van het hoofd en de mate van rompstabiliteit. De zittinghoek staat in directe relatie tot de rugleuningshoek. Bij iedere gekozen rugleuningshoek wordt de zittinghoek ingesteld, zodat wrijving tussen zitting en achterwerk wordt voorkomen. Wrijving zorgt voor beschadiging van de huid en is mede de veroorzaker van het onderuit schuiven op de zitting. 

Een zithouding, die veel energie vraagt om deze houding in stand te houden, zorgt ervoor dat een lichaam sneller vermoeid raakt. Dit kan ook de oorzaak zijn dat de cliënt een zithouding inneemt, vaak anders dan door de zitvoorziening bedoeld, die minder energie vraagt maar anatomisch onverantwoord. Discomfort ontstaat doordat spieren en banden verkeerd worden belast of omdat er pijn in het zitvlak ontstaat. Discomfort en vermoeidheid kunnen verminderd worden door een zitting en rugleuning zodanig op de rolstoel te monteren, dat een stand wordt ingesteld waarbij weinig energie gevraagd wordt en geen wrijving optreedt in het zitvlak.

De rug dient zodanig ondersteund te zijn dat de wervelkolom zo goed mogelijk zijn natuurlijke vorm kan innemen. Hiermee wordt bedoeld dat de wervels zodanig ‘gestapeld’ worden, ten opzichte van elkaar, dat er geen extra belasting op tussenwervelschijven, banden en ligamenten ontstaat. Hierbij is het van belang een rugleuning te kiezen, die toestaat dat de rug zijn natuurlijke vorm kan aannemen.

Drukverdeling
De belasting op een zittend lichaam is vele malen groter dan op een liggend lichaam. Te hoge belasting op kritieke delen van het zitvlak zoals de tubera of stuit zorgen mede voor roodheid en/of wondjes. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer kritieke delen worden ontlast, minder kans bestaat op het ontwikkelen van decubitus. Hierbij is het van belang dat een zitting wordt gekozen
die de kritieke delen ontlast en belasting verplaatst naar plaatsen die dat beter kunnen verdragen.

Zitgedrag 
Verstoord zitgedrag kan ontstaan doordat over een langere periode een houding en/of drukverdeling niet juist wordt aangeboden. Sterk met de romp en het hoofd voorover hangen, onrustig zitgedrag of sterk onderuit gezakt zitten, zijn hier voorbeelden van. Als een cliënt langere tijd verstoord zitgedrag heeft getoond, is het soms lastig dit van het ene op het andere moment te veranderen. In enkele gevallen is dit zelfs niet meer mogelijk. Dit laatste komt voor in situaties
waarbij de cliënt vanuit het verstoord zitgedrag functionele handelingen heeft leren uitvoeren. Meestal kan met extra aandacht voor houding en drukverdeling weer gezond zitgedrag worden gerealiseerd. Hiervoor is in het begin hulp nodig van de (zorg)omgeving. In veel situaties vraagt de nieuwe zithouding en gerealiseerde drukverdeling een gewenningsperiode. Afhankelijk van het
type zitgedrag heeft de zitadviseur hiervoor nuttige tips.

SMS Meetrapport
Om er zeker van te zijn dat er verbetering is opgetreden in de gewenste zitkwaliteit en deze als 'adequaat' kan worden aangemerkt kan een SMS Meting (Sit Measurement System) worden uitgevoerd. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over aangeboden houdingshoeken en inzicht gegeven in drukverdelingskwaliteit. Deze wordt m.b.v. een drukmeetmat en speciaal ontwikkelde analysesoftware in kengetallen uitgedrukt. 

Openingstijden tijdens de Feestdagen

In verband met de kerstdagen is Lewis van 24 tot en met 26 december 2018 gesloten. Om het nieuwe jaar goed in te luiden zijn wij ook van 31 december 2018 tot en met 1 januari 2019 gesloten. Heb je in de tussentijd toch een vraag dan verzoeken wij jou om een e-mail te sturen naar info@lewisseatingsystems.nl. Vanaf 2 januari zijn we weer volledig beschikbaar en zullen wij jouw mail zo snel mogelijk beantwoorden.


Het hele team van Lewis wenst jou prettige feestdagen en een geweldig nieuwjaar waarin wij hopen jou wederom van dienst te mogen zijn!
Lees meer

Support 2018 is Nederlands belangrijkste event voor mensen met een bewegingsbeperking – waaronder mensen met een fysieke beperking en senioren – hun familieleden, begeleiders en mantelzorgers. Het event is er zeker ook voor professionals zoals ergotherapeuten, indicatiestellers, zorginkopers en wijkverpleegkundigen. Zij komen naar de Jaarbeurs in Utrecht om nieuwe informatie en inspiratie op te doen, innovaties te omarmen en om actief mee te doen aan workshops en activiteiten.
Lees meer

Op 20,21 en 22 april a.s vindt de REVA plaats in Gent! Natuurlijk is Lewis van de partij.

Een vraag over dienstverlening? Op zoek naar het juiste hulpmiddel? Op REVA vindt u zeker de juiste oplossing! Daar zorgen de 160 exposanten of een deelname aan een van de studiedagen of workshops voor.


Lees meer

De manier waarop Lewis zitproblemen oplost is gebaseerd op een nieuwe kijk op zitten. Deze kijk is ontstaan door intensieve samenwerking met specialisten en onderzoekers. Onze kennis en ervaringen over zitten delen we graag. We hopen dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan een wereld waarin mensen pijnvrij kunnen zitten!

We hebben ervoor gekozen om de maand maart van 2017 in het teken te zetten van “kennis delen”. Wil jij weten wat we deze maand allemaal doen? Lees dan snel verder!


Lees meer
Afspraak maken
Voor cliënt of zorgprofessional
Bel ons op 088 - 011 49 00
Van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur
Meer contactgegevens
Download Portal